sif-jauns-kras


Palīdziet mums sagatavoties dzīvei!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Sociālo iemaņu attīstīšana internātskolu un bērnu namu audzēkņiem, lai sagatavotu viņus pastāvīgai dzīvei” 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 4 289.00 LVL / 6 102.70 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Latvijas vājdzirdīgo asociācija
Sadarbības partneris: Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskola - attīstības centrs