sif-jauns-kras


Dzīves skola"Pasaule bij` aizslēgta,Atslēga bij` nolauzta...SLĒGSIM VAĻĀ"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Sociālo iemaņu attīstīšana internātskolu un bērnu namu audzēkņiem, lai sagatavotu viņus pastāvīgai dzīvei” 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 2 888.40 LVL / 4 109.82 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Liepājas internātskola
Sadarbības partneris: Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu nodaļa un Liepājas baptistu Pāvila draudze