sif-jauns-kras


Liepājas mazākumtautību biedrību integrācija reģiona NVO sektorā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā 2002

Search projects
Total ESF spent: 989.00 LVL / 1 407.22 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project Promoter: SO Apvienība "Liepājas NVO atbalsta centrs"