sif-jauns-kras


Datorapmācības kursi čigānu tautības iedzīvotājiem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts mazākumtautību kultūras biedrībām un asociācijām” 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 506.90 LVL / 721.25 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Latvijas Čigānu nacionālās kultūras biedrības Kuldīgas nodaļa - Latvijas Čigānu biedrības reģionālais informācijas un koordinācijas centrs un Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs