sif-jauns-kras


Datorapmācības kursi čigānu tautības iedzīvotājiem

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Atbalsts mazākumtautību kultūras biedrībām un asociācijām” 2002

Search projects
Total ESF spent: 506.90 LVL / 721.25 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project Promoter: Latvijas Čigānu nacionālās kultūras biedrības Kuldīgas nodaļa - Latvijas Čigānu biedrības reģionālais informācijas un koordinācijas centrs un Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs