sif-jauns-kras


Sibīrijas latviešu, Cēsu, Valmieras un Ainažu bērnu un jauniešu sadraudzības nometne "Zīļu laipa"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Televīzijas raidījumu cikls par sabiedrības integrācijas jautājumiem 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 4 356.12 LVL / 6 198.20 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Cēsu pilsētas dome, Valmieras pilsētas dome un Ainažu pilsētas dome