sif-jauns-kras


Jauniešu - bezdarbnieku integrācijas nometne "Es to varu!"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Jauniešu – bezdarbnieku motivēšana integrācijai darba tirgū” 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 3 000.00 LVL / 4 268.62 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Rēzeknes rajona padome un Profesionālās karjeras izvēles centra Rēzeknes filiāle