sif-jauns-kras


Jauniešu - bezdarbnieku integrācijas nometne "Es to varu!"

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Jauniešu – bezdarbnieku motivēšana integrācijai darba tirgū” 2002

Поиск проектов
ESF награждено: 3 000.00 LVL / 4 268.62 EUR
  • ESF награждено, частное: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Исполнитель проекта: Rēzeknes rajona padome un Profesionālās karjeras izvēles centra Rēzeknes filiāle