sif-jauns-kras


Dienvidlatgales mazākumtautību koalīcija

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā” 2003

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 5 000.00 LVL / 7 114.36 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2003.E.1/24
Projekta īstenotājs: Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs
Sadarbības partneris: LR Naturalizācijas pārvaldes Daugavpils nodaļa