sif-jauns-kras


Pieejama informācija kā veicinošs faktors Latvijas pilsonības iegūšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā” 2003

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 4 018.00 LVL / 5 717.10 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2003.E.1/38
Projekta īstenotājs: Vieglās valodas aģentūra
Sadarbības partneris: LR Naturalizācijas pārvalde