sif-jauns-kras


Lietišķā spēle jauniešiem Mūsu nākotni veidosim kopā!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā” 2003

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 5 000.00 LVL / 7 114.36 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2003.E.1/42
Projekta īstenotājs: BO SIA Rīgas Menedžeru skola
Sadarbības partneris: ASF Sociālās ekonomikas fonds