sif-jauns-kras


Asni - Liepājas vācu kopienas organizācijas bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas Kurzemei

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts mazākumtautību izglītībai, valodai un kultūrai 2003

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 3 467.00 LVL / 4 933.10 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2003.E.3./46.
Projekta īstenotājs: Latvijas vācu kopiena "Asns"