Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Mazākumtautību cilvēku integrācija sabiedrībā, saglabājot savu mentalitāti un popularizējot krievu, baltkrievu un ukraiņu tautas kultūras vērtības.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts mazākumtautību izglītībai, valodai un kultūrai 2003

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 2 134.00 LVL / 3 036.41 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2003.E.3./39.
Projekta īstenotājs: Preiļu novada kultūras centrs