sif-jauns-kras


Līvu ciema un līvu valodas iepazīšana elektroniskajos masu medijos.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts mazākumtautību izglītībai, valodai un kultūrai 2003

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 3 801.00 LVL / 5 408.34 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2003.E.3./22.
Projekta īstenotājs: SIA "Liepājas sporta un kultūras pils"