sif-jauns-kras


Es un izglītības reforma

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem mazākumtautību izglītības jomā 2003

Search projects
Total ESF spent: 696.05 LVL / 990.39 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project number: 2003.E.7.-1./3.
Project Promoter: Daugavpils Krievu vidusskola - licejs