sif-jauns-kras


Mazākumtautību izglītība Krāslavas rajonā: skaitļi, fakti, problēmas un viedokļi

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem mazākumtautību izglītības jomā 2003

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 998.60 LVL / 1 420.88 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2003.E.7.-1./15.
Projekta īstenotājs: Krāslavas rajona padome