sif-jauns-kras


Jauniešu etnisko problēmu risināšana divvalodīgajās skolās, izmantojot organizāetās ārpusskolas aktivitātes

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā” 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 3 684.42 LVL / 5 242.46 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.E.1/10 (2. virz.)
Projekta īstenotājs: SO "PRO.ini" Jr.
Sadarbības partneris: Žīguru pagasta padome