sif-jauns-kras


Latvija Eiropā vienota valsts - Austrumbloks

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā” 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 4 891.44 LVL / 6 959.89 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.E.1/52 (2. virz.)
Projekta īstenotājs: SO "Latvijas Sarkanais Krusts"