sif-jauns-kras


Es un mana Latvija

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts skolu sadarbībai 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 1 700.00 LVL / 2 418.88 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.E.2./5 (1. virz.)
Projekta īstenotājs: Brigu pamatskola
Sadarbības partneris: Ciblas vidusskola