sif-jauns-kras


Ebreju ģimene kā nacionālās identitātes saglabāšanās pamats

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts mazākumtautību izglītībai, valodai un kultūrai 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 3 350.45 LVL / 4 767.26 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.E.3/53 (1.virz.)
Projekta īstenotājs: SO Ebreju Jaunatnes centrs