sif-jauns-kras


Dokumentālā video filma "Latvija. Pēdējie 100 - minoritāšu integrācija"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Plašsaziņas līdzekļi sabiedrības saliedētības veicināšanai 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 4 919.40 LVL / 6 999.68 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.E.4 - 1/21
Projekta īstenotājs: SIA MEDIJU TILTS
Sadarbības partneris: SIA LABVAKAR