sif-jauns-kras


Interneta vides izmantošana pieredzes un informācijas aprites nodrošināšanai starpkultūru un bilingvālās izglītības jomā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem mazākumtautību izglītības jomā 2004

Search projects
Total ESF spent: 4 995.47 LVL / 7 107.91 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project number: 2004. E.7-2/3
Project Promoter: BO SIA Izglītības attīstības centrs
Partner(s): -