sif-jauns-kras


Interneta vides izmantošana pieredzes un informācijas aprites nodrošināšanai starpkultūru un bilingvālās izglītības jomā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem mazākumtautību izglītības jomā 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 4 995.47 LVL / 7 107.91 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004. E.7-2/3
Projekta īstenotājs: BO SIA Izglītības attīstības centrs
Sadarbības partneris: -