sif-jauns-kras


Informācija - nākotnes sabiedrības saliedētībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem mazākumtautību izglītības jomā 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 883.84 LVL / 1 257.59 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004. E.7-1/15
Projekta īstenotājs: Rēzeknes rajona padome
Sadarbības partneris: -