sif-jauns-kras


Veselīgs uzturs un mēs

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 3 957.94 LVL / 5 631.64 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004. S.1/22
Projekta īstenotājs: SO Latvijas Bērnu un Jauniešu Diabēta biedrība
Sadarbības partneris: Suntažu sanatorijas internāt-pamatskola