sif-jauns-kras


Mācāmies dzīvot, mācāmies strādāt

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 2004

Поиск проектов
ESF награждено: 2 723.45 LVL / 3 875.12 EUR
  • ESF награждено, частное: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Номер проекта: 2004. S.1/10
Исполнитель проекта: Biedrība "Sabiedrības attīstības centrs"
Партнер: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas Jaunatnes centrs"