sif-jauns-kras


Citādi bērni

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 6 983.00 LVL / 9 935.91 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004. S.1/2
Projekta īstenotājs: SO Valmieras rajona bērnu un jauniešu invalīdu klubs "Saulīte"
Sadarbības partneris: Valmieras rajona Dauguļu speciālā internātskola