Print |

Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sag[..] > Atklāta sabiedriska fonda „Rīgas Samariešu apvienī[..]

sif-jauns-kras


Atklāta sabiedriska fonda „Rīgas Samariešu apvienība" vardarbībā cietušo bērnu bērnunama un no fiziskas vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijas centra (patversmes) interešu izglītības projekts (saīsināti - PROJEKTS „SAULESPUĶE").

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 2004

Search projects
Total ESF spent: 4 281.80 LVL / 6 092.45 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project number: 2004.S.1/28
Project Promoter: SO ASF Rīgas Samariešu apvienība
Partner(s): SO RSA " No vardarbības cietušo bērnu bērnunams", SO "Marijas Naumovas bērnu-jauniešu studija " MarieN Studio"
 


Date of printing: 25.06.21