sif-jauns-kras


Atklāta sabiedriska fonda „Rīgas Samariešu apvienība" vardarbībā cietušo bērnu bērnunama un no fiziskas vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijas centra (patversmes) interešu izglītības projekts (saīsināti - PROJEKTS „SAULESPUĶE").

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 2004

Поиск проектов
ESF награждено: 4 281.80 LVL / 6 092.45 EUR
  • ESF награждено, частное: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Номер проекта: 2004.S.1/28
Исполнитель проекта: SO ASF Rīgas Samariešu apvienība
Партнер: SO RSA " No vardarbības cietušo bērnu bērnunams", SO "Marijas Naumovas bērnu-jauniešu studija " MarieN Studio"