sif-jauns-kras


Tas, ko es spēju, nav viss!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 2004

Search projects
Total ESF spent: 6 997.49 LVL / 9 956.53 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project number: 2004.S.1/34
Project Promoter: SO "Latvijas vājdzirdīgo asociācija"
Partner(s): Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskola - attīstības centrs