sif-jauns-kras


ZINĀT- TAS IR SAPRAST, SAPRAST- TAS IR DARĪT

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 2004

Search projects
Total ESF spent: 3 915.80 LVL / 5 571.68 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project number: 2004.S.1/12
Project Promoter: SO Kristīgais paaudžu kopības klubs "TILTS"
Partner(s): Jēkabpils rajona pašvaldības aģentūra bāreņu nams „Līkumi", Jēkabpils rajona bērnu un jauniešu centrs.