sif-jauns-kras


ZINĀT- TAS IR SAPRAST, SAPRAST- TAS IR DARĪT

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 3 915.80 LVL / 5 571.68 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.S.1/12
Projekta īstenotājs: SO Kristīgais paaudžu kopības klubs "TILTS"
Sadarbības partneris: Jēkabpils rajona pašvaldības aģentūra bāreņu nams „Līkumi", Jēkabpils rajona bērnu un jauniešu centrs.