sif-jauns-kras


Speciālās internātskolas audzēkņu ar garīgās attīstības traucējumiem integrācijas veicināšana sabiedrībā.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 5 200.00 LVL / 7 398.93 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.S.1/11
Projekta īstenotājs: SO Atbalsta grupa invalīdiem ar speciālajām vajadzībām "Mēs saviem bērniem"
Sadarbības partneris: Madonas rajona Dzelzavas speciālā internātskola