sif-jauns-kras


Latviešu valodas kursi Rīgā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” 2006

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 9 962.08 LVL / 14 174.76 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2006.E.5/17/27
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mirte" (Kultūras un izglītības centrs)
Juridiskā adrese: Raiņa bulv. 23, Rīga, LV 1050, tālr.7223237, fakss 7222284