Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > “NVO līdzfinansējuma budžeta programma” > „Starptautiskais mākslinieciskās pašdarbības festi[..]

sif-jauns-kras


„Starptautiskais mākslinieciskās pašdarbības festivāls cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem "Solis 5""

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “NVO līdzfinansējuma budžeta programma”

Meklēt projektus
Vadošā finansētāja un konkursa nosaukums: Rīgas Domes Labklājības departaments, programma "Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām";% no kopējām Latvijas NVO attiecināmajām izmaksām: 20%
Kopējais izlietotais finansējums: 5 430.00 LVL / 7 726.19 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2006.H.3./002/02
Projekta īstenotājs: Biedrība „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns""
Juridiskā adrese: Balvu iela 11, Rīga, LV-1003