sif-jauns-kras


Zemgales NVO sektora stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011"

Поиск проектов

Zemgales NVO Centra ilgtermiņa mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību un tās locekļu aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. Īstermiņa (2011. gada) darba uzdevumi:

  • Sekmēt informācijas pieejamību par Zemgales NVO sektora darbu, sadarbojoties ar Zemgales pašvaldību sabiedrisko attiecību darbiniekiem un nodrošinot izveidotās informatīvās sistēmas darbību (web, e-pastu listes, uzlabot atbalsta infrastruktūru reģionā);

  • Pievērst īpašu uzmanību 2011. gadā jaunizveidotajām nevalstiskajām organizācijām un neformālajām apvienībām, sekmējot to spēju apgūt NVO vadībai nepieciešamās iemaņas un zināšanas, lai veicinātu ne vien pakalpojumu sniedzēju NVO veidošanos, bet arī aktīvu organizāciju, kuras iesaistās pašvaldību darbībā un nodrošina mērķa grupu interešu pārstāvniecību;

  • Reģiona NVO interešu pārstāvniecība: piedalīties Zemgales plānošanas reģiona un pašvaldību darbībā, pārstāvot NVO intereses, NVA darba grupā, Zemgales enerģētikas aģentūras valdē (Zemgales pašvaldību un Zemgales NVO Centra izveidota institūcija) u.c. komisijās un darba grupās atbilstoši A4 sadaļā aprakstītajam;

  • Veicināt informācijas pieejamību par reģiona NVO darbību (datu bāze portālā www.zemgalei.lv – apjomīgs darbs, kura rezultātā interesenti varēs atrast sev interesējošu organizāciju).

Регионы: Zemgales reģions
предоставил финансирование: 4209.31 LVL / 5 989.31 EUR
Номер проекта: 2011.LV/5-1/05
Исполнитель проекта: Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Партнер: biedrība "Aizkraukles rajona partnerība"
Юридический адрес: Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001
www: http://www.zemgalei.lv
Дата утверждения: 01.07.2011
Период проетка: 01.07.2011-31.10.2011