sif-jauns-kras


Mēs ♥ NVO

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"

Поиск проектов

Risināmā problēma: Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) programma „Rīgas reģiona nevalstisko organizāciju (NVO) resursu centrs” (RRRC) 2009.gadā Rīgas plānošanas reģionā veica pētījumu par NVO līdzdalību pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesos un abu pušu sadarbības veidiem. Pētījumā – NVO un pašvaldības atzīst, ka NVO trūkst motivācijas iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, tās neizvērš aktivitātes interešu aizstāvībā un biedrībām, nodibinājumiem trūkst informācijas, kompetence, kapacitāte. Pētījums pieejams www.nvo.lv

Mērķis: Stiprināt pilsonisko sabiedrību un veidot labvēlīgu vidi, uz rezultātu orientētai neformālu grupu, biedrību un nodibinājumu darbībai Rīgas plānošanas reģionā.

Tiešie uzdevumi:

a) Nodrošināt NVO un pašvaldībām konsultatīvo, izglītojošo, metodisko, informatīvo atbalstu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā un nodrošināt infrastruktūru NVO darbībai;

b) Veicināt sabiedrības līdzdalību un NVO pārstāvniecību reģiona attīstības plānošanā un lēmumu pieņemšanas procesos;

c) Popularizēt pilsonisko sabiedrību un veicināt tās organizētās daļas atpazīstamību.

Plānotie rezultāti: Projektā tiešā veidā plānots iesaistīt aptuveni 2 700 cilvēkus, 1 600 nevalstiskās organizācijas, 100 pašvaldību pārstāvjus; izstrādāt/iegūt aptuveni 570 materiālus (1 sadarbības ietvars, 2 e-pārskati, 24 NVO e-ziņu izdevumi, 1 projektors, 1 dators, 15 prezentācijas, 10 formulētas idejas, 10 e-pieteikumi, 6 publikācijas, 500 nozīmītes, u.c.); organizēt aptuveni 38 pasākumus (5 apmācības, 6 semināri, 20 tikšanās, 1 konkurss, 6 NVO dienas aktivitātes, u.c.).

Регионы: Rīgas reģions
предоставил финансирование: 14000 LVL / 19 920.21 EUR
Номер проекта: 2010.LV/01
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
Партнер: Biedrība „Zināšanu un inovācijas sabiedrība”,
Biedrība „Tukuma NVO Apvienība”,
Jūrmalas NVO Apvienība,
PPP biedrība un VRG „Zied zeme”,
Biedrība „Partnerība Daugavkrasts”,
Biedrība „Limbažu lauvas”
Юридический адрес: Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga, LV-1011
www: http://www.nvo.lv
Дата утверждения: 11.06.2010.
Период проетка: 11.06.2010.-20.11.2010.