Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Zemgales NVO sektora stiprināšanas pasākumi 2010

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"

Meklēt projektus

Projekta „Zemgales NVO sektora stiprināšana 2010” mērķi ir:

  • sekmēt Zemgales reģiona nevalstisko organizāciju darba kapacitātes stiprināšanu, sniedzot konsultatīvu un informatīvu atbalstu un veicinot NVO sadarbību ar reģiona pašvaldībām;
  • veicināt Zemgales reģiona nevalstisko organizāciju interešu pārstāvniecību Latvijas līmenī ar Latvijas Pilsoniskās alianses starpniecību;
  • veicināt atbalsta punktu veidošanos katrā novada centrā ar mērķi veikt nevalstisko organizāciju atbalstu un saliedēšanu.

Tādējādi projekta ietvaros paredzēts turpināt un attīstīt iesākto darbu reģiona NVO sektora stiprināšanas jomā. Šī projekta ietvaros pirmo reizi tiks nodrošināta 5 atbalsta punktu darbība Zemgales reģiona NVO konsultāciju veikšanai un atbalsta pasākumu rīkošanai. Projekta mērķa grupa ir Zemgales biedrības un nodibinājumi, to vadītāji un aktīvisti. Otra mērķa grupa ir pašvaldību darbinieki (t.sk. sabiedrisko attiecību speciālisti) ar mērķi aktīvāk atspoguļot NVO pasākumus vietējā līmenī.

Projekta ietvaros plānots arī NVO Forums, veicinot NVO interešu pārstāvniecību reģionā, iespēju uzrunāt pašvaldību deputātus un administratīvo personālu, piedalīties NVO info stendu veidošanā u.c.

Datu bāze ir būtisks rīks ikdienas darbā organizācijām, kas būs iesaistītas projekta ieviešanā. Šī projekta rezultātā vēlamies nodrošināt Zemgales NVO aktīvo organizāciju datu bāzi ar mērķi to piedāvāt publicēt pašvaldību web lapās un Zemgales NVO Centra mājas lapā www.zemgalei.lv

Viens no projekta mērķiem ir arī ikdienas pakalpojumu nodrošināšana, lai organizācijām būtu iespēja saņemt ikdienas atbalstu grāmatvedības kārtošanā, projektu pieteikumu izstrādē un citās ar NVO vadību saistītās jomās.

Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais finansējums: 14 154.00 LVL / 20 139.33 EUR
Projekta numurs: 2010.LV/04
Projekta īstenotājs: Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Sadarbības partneris: Biedrība „Apvārsnis”,
Biedrība „Zemgales Mūžizglītības centrs”,
Nevalstisko organizāciju Apvienība „Jēkabpils NVO atbalsta centrs”,
Aizkraukles rajona partnerība
WWW adrese: http://www.zemgalei.lv/
Apstiprināšanas datums: 11.06.2010.
Īstenošanas ilgums: 11.06.2010.-20.11.2010.