sif-jauns-kras


Latvijas tautu pasaku festivāls

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Meklēt projektus

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir rīkot Latvijas tautu pasaku festivālu Latvijas skolās , tādejādi veicinot cieņu un sapratni starp dažādām tautām, veicināt tolerances garu un starpkultūru dialogu, novēršot aizspriedumus un stereotipus cita etnosa uztveršanai bērnu vidē.

Projekta mērķa grupas ir latviešu jaunākā, vidēja un vecāka  skolas vecuma bērni, kā arī viņu vecāki un pedagogi.

Projekta īstenošanas vietas ir Latvijas Kurzemes reģions: Dundaga, Ventspils.

Projekta galvenās aktivitātes ir Latvijas tautu pasaku festivāla ietvaros ebreju un latviešu pasaku lasījumi un iestudējumi, atklātas stundas un lekcijas skolās par ebreju un latviešu pasaku varoņiem, pasaku kopīgām un atšķirīgām saknēm, ebreju un latviešu pasaku ilustrāciju izstādes festivāla pasākumu vietās.

Plānotie projekta rezultāti:

  • Latviešu bērni saņems interesantu informāciju par ebreju kultūru, tradīcijām un paražām, jaunu pēc satura, kas veicinās izpratni par ebrejiem;
  • Bērni varēs salīdzināt latviešu un ebreju  tautu kultūru un tradīciju atšķirību un mijiedarbību;
  • Vecāki un pedagogi saņems vērtīgu materiālu lekciju veidā, kuru varēs izmantot audzināšanas un mācību procesā.
Piešķirtais finansējums: 3 000.00 LVL / 4 268.62 EUR
Projekta numurs: 2010.ETN/1-3
Projekta īstenotājs: Biedrība „Goraļ”
Sadarbības partneris: Dundagas vidusskola