Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Uzzinu, piedalos un sadarbojos

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Meklēt projektus

Projekta kopsavilkums:

Projekta „ Uzzinu, piedalos un sadarbojos” mērķis ir veicināt etnisko integrāciju, veidojot sadarbību starp dažādu tautību skolēniem, tā attīstot starpkultūru dialogu jau agrīnā vecumā.

Mērķgrupa - Poļu tautības skolēni (100), citu tautību skolēni (300).

Projekta īstenošanas vieta – Jēkabpils.

Galvenās aktivitātes - konkurss par poļu tautas tradīcijām, kultūru, reliģiju un vēsturi; interaktīvi pasākumi skolēniem (3),informatīvā materiāla- kalendāra (500) izdošana.

Projekta rezultāti:

  1. Sniegta informācija par poļu tautas tradīcijām, kultūru, reliģiju un vēsturi;
  2. Veidota savstarpējā sadarbība un sapratne dažādu tautību skolēniem;
  3. Aktualizēts etniskās integrācijas un starpkultūru dialoga nozīmīgums sabiedrībā.
Piešķirtais finansējums: 2999.55 LVL / 4 267.98 EUR
Projekta numurs: 2010.ETN/1-8
Projekta īstenotājs: Poļu biedrība „Rodacy”
Sadarbības partneris: Attīstības aģentūra „ Pieci”;
Jēkabpils Poļu pamatskola