Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība [..] > Radošā konference „Čigānu (romu) etniskā identitāt[..]

sif-jauns-kras


Radošā konference „Čigānu (romu) etniskā identitāte un tās saglabāšana Sabiles kultūrvidē”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Meklēt projektus

Projekta kopsavilkums:

Galvenie projekta mērķi:

  1. veicināt Sabiles pilsētas čigānu (romu) kopienas identitātes būtiskāko elementu – kultūras, tradīciju, valodas - saglabāšanu Sabiles kultūrvidē,
  2. sekmēt starpkultūru dialogu starp čigāniem (romiem) un latviešiem, mazinot sabiedrībā esošos aizspriedumus un stereotipus.

Mērķa grupa – Sabiles čigānu (romu) kopiena, Sabiles vidusskolas skolēni un viņu vecāki.

Galvenās aktivitātes :

1)        projekta pieteikuma izstrāde,

2)        projekta aktivitāšu plānošana,

3)        radošās darbnīcas :

-         skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi par čigānu (romu) vēsturi, kultūras mantojumu, par Sabiles pilsētas čigānu (romu) vēsturi un tradīcijām,

-         čigānu (romu) tradīcijas vispār,

-         čigānu (romu) kultūras un garīgais mantojums mijiedarbībā ar latviešu kultūru,

-         etnopedagoģijas elementi Sabiles vidusskolā,

-         čigānu (romu) etnomuzikoloģijas raksturīgākās īpatnības,

-         čigānu (romu) lingvistiskās identitātes saglabāšana un attīstība,

-         čigānu (romu) reliģijas aspekti;

4)        kafijas pauze radošo darbnīcu noslēgumā,

5)        informatīvā biļetena sagatavošana un izdošana,

6)        projekta analīze un ilgtspēja.

Projektā piedalīsies 140 dalībnieki – čigānu (romu) kopienas pārstāvji, Sabiles vidusskolas skolēni, viņu vecāki un skolotāji, kuri darbosies radošajās darbnīcās. Tādejādi tiks dota iespēja aktīvi un radoši apzināt abu tautu kultūru un tradīciju unikalitāti, sekmējot starpkultūru dialogu.

Piešķirtais finansējums: 2479.50 LVL / 3 528.01 EUR
Projekta numurs: 2010.ETN/1-9
Projekta īstenotājs: Biedrība „Skola visiem”
Sadarbības partneris: Sabiles vidusskola