Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Lībiešu valodas nedēļas Ventspilī

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Search projects

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķi ir

  1. Līvu valodas apmācība;
  2. Līvu tautas tradīciju apgūšana un iedzīvināšana;
  3. Līvu kultūras mantojuma saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm.

Projekta mērķa grupa ir līvu tautības vai izcelsmes Ventspils iedzīvotāji, kā arī citi ventspilnieki, kurus interesē līvu valoda un kultūra.

Projekts tiks īstenots Ventspils Amatu mājā.

Projekta galvenās aktivitātes ir līvu valodas nodarbības, lekcijas par līvu kultūru un tradīcijām, līvu dziesmu un deju apmācības.

Projekta noslēgumā paredzēts atraktīvs pasākums Līvu sestdiena Ventspils Amatu mājā, kurā visi interesenti tiks iepazīstināti ar līvu valodu un kultūru.

Īstenojot projektu tiks sagatavots līvu valodas apmācību materiāls, prezentācijas materiāls par līvu kultūru un tradīcijām, novadītas intensīvas līvu valodas apmācības, iesaistot apmācību dalībniekus sagatavots un novadīts noslēguma pasākums Ventspils Amatu mājā.

Projekta rezultātā tiks veicināta līvu kultūras saglabāšana un attīstība.

Amount of Grant Awarded: 2335.26 LVL / 3 322.78 EUR
Project number: 2010.ETN/3-13
Project Promoter: Nodibinājums "Līvu fonds"
Partner(s): n/a