Print |

Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība [..] > Moldāvu tautas kultūras mantojums „No nezināmā līd[..]

sif-jauns-kras


Moldāvu tautas kultūras mantojums „No nezināmā līdz atpazīstamībai – viena klikšķa attālumā”

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Search projects

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir atbalstīt mazākumtautību centienus saglabāt savu etnisko identitāti un attīstīt kultūru, veicinot iecietību un starpkultūru dialogu Latvijas sabiedrībā, veidot labvēlīgus sociālos, kultūras un informācijas nosacījumus biedrības darbībai. Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt multinacionālās pilsoniskās sabiedrības veidošanos, veicinot iedzīvotāju etniskās konsolidācijas procesus un etnisko integrāciju. Šo projekta vispārējo mērķi ir iecerēts sasniegt pilnveidojot un attīstot nepieciešamos resursus un veicinot sadarbību starp etnisko minoritāšu pārstāvjiem starpkultūru dialoga attīstības jomā.

Projektu iesniedzējs un īstenotājs ir Latvijas moldāvu kultūras centrs “Dačija”.

Projekta īstenošanas vieta – Latvija.

Projekta īstenošanas laiks – 2010.gada augusts – novembris.

Projekta galvenās aktivitātes: mājas lapas koncepcijas izstrāde un realizācija; pētījumi par moldāvu tautas vēsturi, kultūru un garīgo mantojumu; pētījumu rezultātu un informācijas par biedrības darbu un tās sasniegumiem izvietošana izveidotajā mājas lapā trijās valodās (latviešu, moldāvu, krievu); specializēto deju apavu iegāde; pašdarbības folkloras ansambļa “Doina” jaunas koncertprogrammas izstrāde un iestudēšana; jaunās programmas pirmizrāde I.Kozakēvičas Latvijas nacionālo kultūras biedrību asociācijas rīkotajā ikgadējā mazākumtautību festivālā „Vienoti dažādībā - 2010”; nacionālās virtuves seno ēdienu recepšu prezentācija un degustācija I.Kozakēvičas Latvijas nacionālo kultūras biedrību asociācijas rīkotā ikgadējā mazākumtautību festivāla „Vienoti dažādībā - 2010” ietvaros.

Amount of Grant Awarded: 3000.00 LVL / 4 268.62 EUR
Project number: 2010.ETN/3-14
Project Promoter: Latvijas Moldāvu Kultūras Centrs „Dačija”
Partner(s): n/a
 


Date of printing: 25.06.21