sif-jauns-kras


Sabiedrības informēšana par Daugavpils Krievu kultūras centra darbību krievu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Поиск проектов

Projekta kopsavilkums:

Projekta „Sabiedrības informēšana par Daugavpils Krievu kultūras centra darbību krievu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā” mērķi: sabiedrības informēšana par Biedrības „Krievu kultūras centrs (Kalistratova nams)” darbību krievu tautas kultūras tradīciju un krievu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā; krievu tautas kultūras tradīciju un krievu kultūras mantojuma popularizēšana plašākai sabiedrībai; kultūras pasākumu organizēšana un rīkošana, kuri veicina krievu etniskās identitātes, krievu valodas un krievu kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību; starpkultūru dialoga rosināšana.

Projekta pamatā mērķa grupa ir Daugavpils pilsētas krievu iedzīvotāji. Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem, Daugavpils pilsētā dzīvo 54285 krievi (52,32 % no kopēja pilsētas iedzīvotāju skaita). Projekta otrajā mērķa grupa - latvieši, kuri dzīvo Daugavpils pilsētā. Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem, Daugavpils pilsētā dzīvo 18354 latvieši (17,69 % no kopēja pilsētas iedzīvotāju skaita).

Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils pilsēta.

Projekta aktivitātes un plānotie rezultāti:

1. Aktivitāte „Bukleta „Daugavpils Krievu kultūras centrs” izdošana”. Aktivitāte veicinās sabiedrības informēšanu par Biedrības „Krievu kultūras centrs (Kalistratova nams)” darbību krievu tautas kultūras tradīciju un krievu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā, krievu tautas kultūras tradīciju un krievu kultūras mantojuma popularizēšanu plašākai sabiedrībai, starpkultūru dialoga rosināšanu.

2. Aktivitāte „Rakstu par Daugavpils Krievu kultūras centra darbību publicēšana” laikrakstā „Latgales laiks”. Aktivitāte veicinās sabiedrības informēšanu par Biedrības „Krievu kultūras centrs (Kalistratova nams)” darbību krievu tautas kultūras tradīciju un krievu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā, krievu tautas kultūras tradīciju un krievu kultūras mantojuma popularizēšanu plašākai sabiedrībai. starpkultūru dialoga rosināšanu.

3. Aktivitāte „Rakstu par Daugavpils Krievu kultūras centra darbību publicēšana” Daugavpils ziņu portālā „D-fakti.lv”. Aktivitāte veicinās sabiedrības informēšanu par Biedrības „Krievu kultūras centrs (Kalistratova nams)” darbību krievu tautas kultūras tradīciju un krievu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā, krievu tautas kultūras tradīciju un krievu kultūras mantojuma popularizēšanu plašākai sabiedrībai. starpkultūru dialoga rosināšanu.

4. Aktivitāte „Daugavpils Krievu kultūras centra folkloras kolektīvu koncerta organizēšana un rīkošana”. Aktivitāte veicinās sabiedrības informēšanu par Biedrības „Krievu kultūras centrs (Kalistratova nams)” darbību krievu tautas kultūras tradīciju un krievu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā, krievu tautas kultūras tradīciju un krievu kultūras mantojuma popularizēšanu plašākai sabiedrībai, krievu etniskās identitātes, krievu valodas un krievu kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību.

6. Aktivitāte „Tautas tērpu iegāde Daugavpils Krievu kultūras centra Bērnu folkloras kolektīvam „Russkije karagodi””. Aktivitāte veicinās krievu etniskās identitātes, krievu valodas un krievu kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību.

предоставил финансирование: 2 962.85 LVL / 4 215.76 EUR
Номер проекта: 2010.ETN/3-28
Исполнитель проекта: Biedrība "Krievu kultūras centrs "Kalistratova nams""
Партнер: n/a