Sākums > PHARE 2002-2005 > Pilsoniska sabiedrība 2003 > Atbalsts Kurzemes nomaļo apdzīvoto vietu iedzīvotā[..]

eslogo


Atbalsts Kurzemes nomaļo apdzīvoto vietu iedzīvotājiem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Pilsoniska sabiedrība 2003

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 35 785,2 EUR / 25 149.98 LVL;
Projekta īstenotājs: Stendes AAF MEŽAZĪLE
Īstenošanas vieta: Latvija: Talsu rajons
Juridiskā adrese: Brīvības 51, Stende, Talsu raj.,LV 3257