Sākums > Finansējuma avoti

eslogo


Ziemeļkurzemes NVO pret vardarbību, atkarībām, sociālo un etnisko atstumtību

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Pilsoniska sabiedrība 2004

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 44052,00 EUR / 30 959.92 LVL;
Projekta īstenotājs: Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs
Īstenošanas vieta: Latvija, Talsu rajons, Talsi
Juridiskā adrese: Saules iela 7, Talsi, LV-3201