Sākums > Finansējuma avoti

eslogo


Latvija Eiropā - Mēs piedalāmies!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Pilsoniska sabiedrība 2004

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 26732,70 EUR / 18 787.85 LVL;
Projekta īstenotājs: Eiropas Kustība Latvijā
Īstenošanas vieta: Rīga, reģioni
Juridiskā adrese: Basteja bulvāris 14, Rīga, LV-1050