Home > PHARE 2002-2005 > Pilsoniska sabiedrība 2004 > Kopienu fondi: globālas kustības simpozijs

eslogo


Kopienu fondi: globālas kustības simpozijs

Extended view
Source of Funding: PHARE 2002-2005
Program: Pilsoniska sabiedrība 2004

Search projects
Amount of Grant Awarded: 676,80 EUR / 475.66 LVL;
Project Promoter: ASF "Lielvārdes attīstības fonds"
Place of implementation: Berlīne, Vācija
Legal address: Raiņa iela 11 A;Lielvārde; LV-5070