Sākums > Finansējuma avoti

eslogo


Vietējās pilsoniskās sabiedrības trīs pīlāri - stipra ģimene, prasmīgi speciālisti un ieinteresēta pašvaldība

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Pilsoniska sabiedrība 2005

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 42181,75 EUR / 29 645.50 LVL;
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs"
Īstenošanas vieta: Talsu rajons un Talsu pilsēta >
Juridiskā adrese: Saules ielā 7, Talsos, LV - 3201