Sākums > Finansējuma avoti

eslogo


Networking activity "Community Foundations Can Succeed in Eastern Europe!"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Pilsoniska sabiedrība 2005

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 1575,00 EUR / 1 106.92 LVL;
Projekta īstenotājs: Nodibinājums „Talsu novada fonds"
Īstenošanas vieta: Latvija, Talsu novads / Slovākija, Prešovas un Banskas Bistricas reģions
Juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 17a Talsi, LV 3200